top of page

Programma “Fit & fun op je werk”

 

Dat gemotiveerd en vitaal personeel tot betere bedrijfsresultaten leidt, zal niemand betwisten. Een goede sfeer, sporten of bewegen en de juiste voeding spelen een niet te onderschatten rol. Iedereen weet dat eigenlijk wel; alleen ontbreekt de energie, de wil, de discipline en de expertise nogal eens.

 

Gemotiveerd en vitaal personeel leidt tot betere bedrijfsresultaten.

 

Als bewegingscoach, fitness- en dansdocent til ik de vitaliteit en betrokkenheid van werknemers naar een hoger plan. Met op de behoefte afgestemde motivatie- of bewegingsessies weet ik medewerkers te boeien en te verbinden. Groeps- of persoonlijke begeleiding staan onder het motto “Fit & fun op je werk” centraal. Adviezen over een juiste voedingsbalans maken mijn programma compleet. Mijn authentieke aanpak en passie garanderen enthousiaste deelname en plezier wat resulteert in een (nog) betere prestatie op de werkvloer.

 

Een beetje hulp kan wonderen doen!

Dit laagdrempelige programma geeft medewerkers precies dat duwtje in de rug wat nodig is om enthousiast aan de gang te gaan en te blijven. Geen geitenwollensokken-aanpak maar nuchter, met humor en veel plezier doelgericht aan de slag. Dat is mijn aanpak die reeds jarenlang z’n vruchten afwerpt.

 

Praktische invulling

De workshop kan eenvoudigweg op of nabij de werkplek binnen het bedrijf gegeven worden: voorafgaand aan de werkdag, tijdens de pauze of …. u zegt het maar.

 

Resultaat

Deelname verbindt, verhoogt het wederzijds respect en zorgt ervoor dat collega’s op een andere manier tegen elkaar aankijken. Allemaal positieve punten die bijdragen aan een beter renderende onderneming waarin enthousiaste en betrokken medewerkers onder leiding van een goed gemutste directie steeds beter gaan presteren. Wie wil dat nu niet? 

 

Gratis workshop

Verras uzelf en uw medewerkers met een gratis workshop!

 

Voor meer info: Orvitality, Ora Cohen, Rottedijk 4, 2751 DJ Moerkapelle,

Tel. 06-10201841 of www.orvitality.com  

bottom of page